Tải Sách Bàn Về Tự Do PDF

Tải Sách Bàn Về Tự Do PDF

Tải Sách Bàn Về Tự Do PDF

Cuốn sách bàn về tự do của John Stuart Mill là một tác phẩm triết học nổi tiếng, được xuất bản lần đầu vào năm 1859. Cuốn sách nêu lên quan điểm về sự tự do cá nhân và vai trò của chính phủ trong việc hạn chế sự tự do – Ảnh hưởng sâu rộng đến lĩnh vực chính trị, triết học và pháp luật.

Tải Sách Bàn Về Tự Do PDF
Tải Sách Bàn Về Tự Do PDF

Giới thiệu về tác giả

  • John Stuart Mill là một nhà triết học, kinh tế học và nhà chính trị người Anh, được coi là một trong những tác giả quan trọng nhất của triết học chính trị ở thế kỷ 19. 
  • Mill lập luận rằng tự do cá nhân là điều kiện cần để xã hội phát triển và mọi người đạt được hạnh phúc. Ông cũng là người tiên phong ủng hộ bình đẳng giới và quyền lợi của phụ nữ.
  • John Stuart Mill được biết đến với các tác phẩm như “Nguyên Tắc Hạnh Phúc” (Principles of Political Economy), “Bàn Về Tự Do” (On Liberty), và “Bàn Về Chính Thể” (Considerations on Representative Government).

Các nội dung chính của sách

  • Mill lập luận rằng tự do cá nhân là quan trọng nhất đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Ông cho rằng mỗi người có quyền tự do hành động miễn là không gây hại đến người khác.
  • Tác giả đề cập đến các nguyên tắc và giới hạn của tự do cá nhân, bao gồm sự tự do trong suy nghĩ, ngôn luận, hành động và sự hiếu kỳ. 
  • Mill đưa ra các lập luận về vai trò của chính phủ trong việc bảo vệ tự do cá nhân, cũng như những trách nhiệm của nó trong việc duy trì trật tự xã hội và bảo vệ các quyền lợi của tất cả mọi người.
  • Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và khuyến khích tự do ngôn luận.
  • Mill thảo luận về các nguyên tắc hành vi công cộng và vai trò của công lý đối với xã hội.
Tải Sách Bàn Về Tự Do PDF
Tải Sách Bàn Về Tự Do PDF

Tải Sách Bàn Về Tự Do PDF

Cuốn sách bàn về tự do của John Stuart Mill mang tính triết học sâu sắc về tự do cá nhân và vai trò của chính phủ trong xã hội dân chủ.

Cuốn sách không chỉ giúp bạn nắm bắt triết lý của Mill mà còn giúp phát triển khả năng phản biện và phân tích sâu sắc về các vấn đề xã hội và chính trị hiện đại.

Các nguyên lý và lập luận trong sách có thể được áp dụng vào thực tiễn hằng ngày, giúp bạn tiếp cận tự do xã hội một cách toàn diện hơn.

Đọc cuốn sách này chính là một cơ hội để bạn mở rộng vốn hiểu biết của mình về các giá trị cốt lõi của xã hội dân chủ và tự do cá nhân.

 

Nhấp vào link bên dưới để tải và đọc sách ngay

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Xem thêm:

Tải Sách 100 Kỹ Năng Sinh Tồn PDF

Sách 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ và người làm thuê pdf

Tải Sách 100 Lời Khuyên Đầu Tư Bất Động Sản Khôn Ngoan Nhất

Nhật Ký Đặng Thùy Trâm PDF

Chat Zalo
0947.18.0022